top of page

نوبت دهی آنلاین فقط با پیش پرداخت امکان پذیر است. برای نوبت دهی پس پرداخت با شماره 01143794200 تماس بگیرید 

اگر بازه زمانی مورد نظر در دسترس نیست، لطفاً برای راهنمایی مستقیماً با ما با شماره 01143794200 تماس بگیرید.

DOCTOR CONSULTATION

  • Gastroenterologist & Hepatologist


    15 min

    1,500 Indian rupees

برای قرار ملاقات

با پزشکانی که در حال حاضر در این لیست نیستند، لطفا با شماره 01143794200 تماس بگیرید

ما با تیم خود برای گسترش پلت فرم رزرو آنلاین خود کار می کنیم. لطفا با ما تحمل کنید

bottom of page