top of page

برای رزرو هم اکنون

با ما با شماره 01143794200 تماس بگیرید

گوش و حلق و بینی (گوش، حلق و بینی)

گوش و حلق و بینی یا گوش و حلق و بینی: گوش ها، بینی و گلو بخش های مهمی از بدن شما هستند که به صورت روزانه مورد استفاده قرار می گیرند. گوش ها نه تنها با شنوایی مرتبط هستند، بلکه برای ایجاد تعادل نیز عمل می کنند.  بینی همچنین یک اندام حسی است که حس بویایی را برای شما فراهم می کند و تا حدی حس شما را تامین می کند طعم .  گلو مسیر رسیدن هوا به ریه ها و همچنین مسیر ورود غذا و آب به دستگاه گوارش شما را فراهم می کند.

اختلال عملکرد گوش، بینی یا گلو می تواند کیفیت زندگی شما را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

متخصص گوش و حلق و بینی: متخصص پزشکی که به تشخیص و درمان اختلالات سر و گردن، از جمله گوش، حلق و بینی می پردازد. به پزشکان گوش و حلق و بینی، متخصص گوش و حلق و بینی نیز گفته می شود.

بیماری هایی که توسط متخصص گوش و حلق و بینی درمان می شوند:

  • مشکلات شنوایی

  • برداشتن لوزه و آدنوئیدکتومی

  • جراحی بینی

  • ماستوئیدکتومی

  • عفونت گلو

  • سرطان های سر، گردن و گلو

  • جراحی ترمیمی و زیبایی سر و گردن

rajan.jpg

دکتر راجان تالوار

e1ef8414-aa5d-4906-af97-edd0fec5bd8e.jpg

دکتر راکش سینگ

تخصص های ما شامل ...
 

غدد درون ریز

گوارش

bottom of page