top of page

بیماران بین المللی

غنا، اتیوپی، کنگو، نیجریه، سومالی، کنیا، افغانستان، ایران، عراق، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، ترکیه، روسیه، استرالیا، بریتانیا، هلند، فنلاند و بسیاری از بیماران دیگر از سراسر جهان جهان مشتریان راضی ما هستند.

خدمات بین المللی بیماران

ثبت نام FRRO

کلیه پرسنل پزشکی خارجی ملزم به ثبت نام در اداره ثبت منطقه ای خارجی هستند. ما خوشحال خواهیم شد که شما را در این فرآیند راهنمایی کنیم

مشاوره آنلاین

ما درک می کنیم که شما نمی توانید بارها و بارها سفر کنید. پشتیبانی آنلاین ما از طریق مشاوره ویدیویی از آسایش کشور شما.

پیگیری

پس از بازگشت به خانه به ارائه مراقبت های بعدی ادامه خواهیم داد. ایمیل های تماس در هنگام ترخیص ارائه می شود.

IPD

TPA ها

bottom of page