top of page
ویدئوهای اطلاعات بیمار

درک ساده، اطلاعات پزشکی برای بیمار

رمزگشایی شمارش کامل خون

آن حروف در CBC شما به چه معناست.

هپاتیت B

راهنمای اولیه هپاتیت B

آیا من با الکل مشکل دارم؟

4 سوالی که ممکن است به شما در شناسایی مشکلات الکل کمک کند.

درمان کولیت اولسراتیو

گزینه های درمانی متعدد برای کولیت اولسراتیو

چقدر الکل می نوشم؟

یک راهنمای ساده برای محاسبه تعداد واحدهای الکل.

بیماری رفلاکس معده- مری

GORD یا GERD. بیایید توضیح دهیم که همه چیز در مورد چیست

کولیت زخمی

مقدمه ای ساده برای یک مسئله پیچیده.

سندرم روده تحریکپذیر

اطلاعاتی در مورد یک مشکل تحریک کننده

درمان های سندرم روده تحریک پذیر

آن گزینه های درمان گریزان برای سندرم روده تحریک پذیر

bottom of page