top of page
Checking Weight

بالون داخل معده 

بالون داخل معده یک رویکرد غیرجراحی مورد تایید FDA برای درمان چاقی است. با استفاده از آندوسکوپ، یک بالون تخلیه شده از طریق دهان وارد معده می شود. سپس بالون با نمک پر می شود تا فضای معده پر شود و با غذای کمتر احساس سیری به فرد می دهد. بالون چند ماه بعد به روشی آشنا برداشته می شود.  

چرا به دنبال بالون داخل معده مورد تایید FDA بروید؟

برای رزرو هم اکنون

با ما با شماره 01143794200 تماس بگیرید

اطلاعات بیشتر

با خانم صبا شیخ، متخصص تغذیه و هماهنگ کننده تماس بگیرید یا یک قرار فیزیکی یا آنلاین رزرو کنید.

دکتر ویوان تالوار

تماس: +91 8860 325 180، +91 11 4379 4200

bottom of page